BREEAM

De eisen die het Bouwbesluit aan de gebouwde omgeving stelt worden alsmaar aangescherpt. U wilt als opdrachtgevers dat uw project voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Een gebouw dat BREEAM gecertificeerd wordt, is (ruim) duurzamer dan de eisen als gesteld in het Bouwbesluit.

 

BREEAM is HOT

BREEAM-NL (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een beoordelingsmethodiek om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. De methodiek is zowel toepasbaar op nieuwbouwprojecten (BREEAM-NL ‘Nieuwbouw’) als op projecten die gerenoveerd worden (BREEAM-NL ‘In Use’). BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is om gebouwen te analyseren en verbeteren.

 

Naast BREEAM-NL bestaan er meerdere methodieken om de duurzaamheid van uw gebouw te bepalen en weer te geven, zoals EPC en GPR Gebouw. Het resultaat van deze methodieken is hetzelfde: een bepaalde duurzaamheidsscore. Echter de focus van deze methodes verschilt.

 

BREEAM-NL wordt steeds meer toegepast. BREEAM is een internationale standaard en veruit de meest uitgebreide beoordelingsmethodiek. Door de bredere kijk op aspecten wordt niet alleen het totale project met BREEAM gecertificeerd maar is het ook mogelijk om op deelaspecten, zogenaamde relevante credits, een goede score te behalen. Dat laatste is met name relevant als pas in een latere fase van het bouwproces (bijv. tijdens engineering of vlak voor uitvoering) besloten wordt een duurzaamheid certificaat te behalen.

 

De BREEAM Expert van SMT

SMT beschikt over een eigen BREEAM Expert. Hiermee hebben we alle kennis in huis om zonder hoge meerkosten  uw BREEAM-ambitie op een gedegen manier te realiseren.

De BREEAM expert bepaalt samen met u op welke factoren / aspecten, zogenaamde relevante credits, u zich moet richten (bijv. omgeving, materialen, afvalstromen) voor het behalen van een goede BREEAM duurzaamheidscore. De expert begeleidt het proces, en stemt de interne bedrijfsprocessen af op de BREEAM ‘manier van werken’.

 

Zo ontstaat een duurzame ruimte om te leren en ontmoeten

 

 

 

Deel deze pagina