Design & Build

SMT werkt volgens Design & Build (D&B) principe. Dit is een geïntegreerde bouworganisatievorm waarbij de opdrachtgever de ontwerp- en de uitvoeringstaken aan één marktpartij uitbesteed. Deze vorm is nog verder uit te breiden naar DBFMO. Waarbij de F staat voor Financial, de M voor Maintenance (meerjarig onderhoud) en de O voor Operate (exploitatie). Ook deze bouworganisatievorm wordt door SMT gehanteerd.

   

 

Deel deze pagina